مفاخر آذربایجان *** Azərbaycan xadimləri
علی فتحی(آلتین)*آذربایجان ،مراغا، ایران ، آذری و تورکی شعرلری
تاريخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | یازار : علی فتحی (آلتین)
+0 به یه ن

بگذار بگریم


قویون بیر بالا باش هوروكلی قیزاولوم

بگذار دخترك زیبای گیسو بافته ای شوم

جوان اولن گوزل آناما آغلی ییم

در سوگ مرگ مادری جوان بگریم

قویون بیر بالا دوزلی اوغلان اولوم

بگذار پسرك بانمك وخواستنی شوم

غیرتلی همت لی آتاما آغلی ییم

در سوگ پدری راد مرد و باغیرت بگریم

قویون بیر وفالی قارداش اولوم

بگذار برادری با وفا و باهمت شوم

توپراخدا یاتان گوزل باجیما آغلی ییم

در سوگ خواهر زیبای خفته در خاك بگریم

قویون بیر سینیخ قانات باجی اولوم

بگذار خواهر شكسته بالی شوم

ایستكلی غیرتلی قارداشا آغلی ییم

در سوگ برادر دلسوز به خواهر خود بگریم

قویون بیر داغلارقازان فرهاد اولوم

بگذار كه من فرهاد كوه كنی شوم

شیرین دیل لی اوجا بویلی یارا آغلی ییم

در سوگ یار شیرین لب سرو قامتم بگریم

قویون بیر قاشی سورمه لی گلین اولوم

بگذار نوعروس سرمه چشمی شوم

توپراخدا حجله باغلیان فرهادا آغلی ییم

در سوگ داماد(فرهاد) حجله در خاكم بگریم

قویون بیر ئورگی یانمیش آنا اولوم

بگذار تا مادر دلسوخته ای شوم

سوت دن دویمامیش اولن بالاما آغلی ییم

در سوگ طفل سیر نشده ز شیرم بگریم

قویون بیر بیگ آرزی سیندا آتا اولوم

بگذار پدری در آرزوی دامادی پسر شوم

قیرخی چیخمامیش اوغلوما آغلی ییم

در سوگ مرگ پسر چهل روزه ام بگریم

قویون آغلی ییم

بگذار بگریم

قویون بیر تاریخ لر یازان ایرانلی اولوم

بگذار ایرانی نوشته در تاریخ شوم

آذربایجا نا گلن درده آغلی ییم

در سوگ دردی كه به آذربایجان رسیده بگریم

قویون بیر درد تانیان اینسان اولوم

بگذار انسان دردآشنا و درد دیده شوم

اهرده هریس ده ورزقاندا اینسانا آغلی ییم

در سوگ انسان ورزقان و اهرو هریس بگریم

قویون آغلی ییم

بگذار بگریمگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: در سوگ ازدست رفتگان زلزله آذربایجان
یارپاق لار: [1]
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :