مفاخر آذربایجان *** Azərbaycan xadimləri
علی فتحی(آلتین)*آذربایجان ،مراغا، ایران ، آذری و تورکی شعرلری
تاريخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | یازار : علی فتحی (آلتین)
+0 به یه ن

بااستفاده از صرف افعال در زمانهای مختلف كه دردو درس قبلی یادگرفتید براحتی میتونید این افعال را صرف كنید كه در ادامه به آن میپردازیم.....................:

آمدن : گلمك

خندیدن: گولمك

رفتن: گئتمك

یخ بستن: دونماق

گفتن: دئمك

خوردن: یئمك

بریدن: كسمك

كشیدن: چكمك

شستن: یوماق

مالیدن: اووماق

سوراخ كردن: دلمك

پوشیدن:گی مك

پاشیدن: سپمك

دوختن: تیكمك

ایستادن:دورماق

بیهوش شدن:اویماق

گذشتن: گئچمك

ماندن:قالماق

صبركردن:دوزمك

داخل شدن:گیرمك

قهركردن:دونمك

مردن:اولمك

پرشدن:دولماق

شدن:اولماق

كردن: اله مك

گم شدن:ایتمك

پژمرده شدن:سولماق

انداختن:سالماق

باریدن:یاغماق

خوابیدن:یاتماق

شناكردن:اوزمك

بیداركردن:اویاتماق

بیدارشدن:اویانماق

ورم كردن:شیشمك

سیرشدن:دویماق

دیدن:گورمك

راندن:سورمك

تاكردن لباس:بوكمك

پیچ دادن:بورماق

ریختن:توكمك

زاییدن:دوغماق

نوشیدن:ایچمك

پاره كردن:جیرماق

خریدن:آلماق

گرفتن:آلماق

Gəlmək

Gölmək

Getmək

Dunmaq

Demək

Yemək

Kəsmək

Çəkmək

Yumaq

Urmaq

Dəlmək

Geymək

Səpmək

Tikək

Durmaq

Oymaq

Geçmək

Qalmaq

Dözmək

Girmək

Donmək

Ölmək

Dolmaq

Olmaq

Eləmək

Itmək

Sulmaq

Salmaq

Yağmaq

Yatmaq

Üzmək

Uyatmaq

Uyanmaq

Şişmək

Doymaq

Görmək

Surmək

Bökmək

Burmaq

Tökmək

Duğmaq

Içmək

Cirmaq

Almaq

Almaq

دادن:وئرمك

زدن:وورماق

نوشتن:یازماق

بدست گرفتن:توتماق

حدس زدن:یورماق

پیداكردن:تاپماق

دانستن:بیلمك

دزدیدن:قاپماق

ساختن:ائتمك

نگاه كردن:باخماق

دوشیدن:ساغماق

حرف زدن:دینمك

انداختن:آتماق

فروختن:ساتماق

سوارشدن:مینمك

نمازخواندن:قیلماق

بافتن:هورمك

چشیدن:دادماق

بوسیدن:اوپمك

عرق كردن:ته رلمك

پوسیدن:چورومك

رسیدن:یتیشمك

خشكیدن:قوروماق

رقصیدن:اویناماق

پیرشدن:قاریماق

آتش گرفتن:آلیشماق

چاییدن:اووشوومك

صداكردن:سسله مك

گریه كردن:آغلاماق

یاددادن:بیلدیرمك

كشتن:اولدورمك

فرستادن:گوند ه رمك

شكستن:سیندیرماق

پركردن:دولدورماق

بلندكردن:قوؤزاماق

داغ كردن:داغلاماق

بستن:باغلاماق

تعطیل كردن:باغلاماق

تمام شدن:بیتمك

درك كردن:آنلاماق

بخشیدن:باغیشلاماق

دوستداشتن:سئومك

آشناكردن:تانیشماق

آشناشدن:تانیش اولماق

Vermək

Vurmaq

Yazmaq

Tutmaq

Yörmaq

Tapmaq

Bılmək

Qapmaq

Etmək

Baxmaq

Sağmaq

Dinmək

Atmaq

Satmaq

Minmək

Ğilmaq

Hörmək

Dadmaq

Öpmək

Tərləmək

Çürumək

Yetişmək

Qurumaq

Oynamaq

Qarimaq

Alişmaq

Üşümək

Səsləmək

Ağlamaq

Bıldırmək

Uldurmək

Göndərmək

Sindirmaq

Doldurmaq

Qovzamaq

Dağlamaq

Bağlamaq

Bağlamaq

Bitmək

Anlamaq

Bağişlamaq

Sevmək

Tanişmaq

Tanişolmaq
گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: درس 16 زبان تركی
یارپاق لار: [1]
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :