مفاخر آذربایجان *** Azərbaycan xadimləri
علی فتحی(آلتین)*آذربایجان ،مراغا، ایران ، آذری و تورکی شعرلری
تاريخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | یازار : علی فتحی (آلتین)
+0 به یه ن

جمله سازی درزبان تركی:

بخش اول:جمله های پایه:

****************************** 

مشاهده درس در ادامه مطلب.......................

جمله سازی درزبان تركی:

بخش اول:جمله های پایه:

******************************

( سیز+هارا+ دان+ گلیب+ سیز )

سیز هارادان گلیبسیز؟ ازكجا آمده اید؟

سن هارادان(هاردان)گلیبسن؟از كجا آمده ای؟

سیز هاردان گلیرسن؟ازكجا می آیی؟

سن دا(سن ده) گلیرسن می؟ تو هم می آیی؟

* تشریح:

حرف(ده) بعد از ضمیر یا اسم كه بصورت جدا نوشته شود بمعنی (هم) میباشد.

حرف (می) علامت سوالی كردن فعل میباشد كه بعضی مواقع در وسط فعل قبل از

ضمیر متصل می آید، مثل: گلیرمیسن؟می آیی؟(گلیرسن می).

من ده گلیره م: من هم می آیم.

سیزهاردا ایشله ییرسیز؟ شما در كجا كارمی كنید؟

*هاردا بصورت هارادا هم نوشته و خوانده میشود.

**حرف ( ده یا دا) بعد از ضمیر واسم و...كه بصورت متصل نوشته شود بمعنی

(در،تو،درون)میباشد.البته بعضی مواقع در بعضی حالات نمیتواند بصورت متصل

نوشته شود،مثل مورد فوق در كلمه هارادا:هارا+دا:در كجا.

من اونیوئرسیتئتده (دانیشگاهدا)ایشله ییره م: من در دانشگاه كار میكنم.

سیز نه واختدا ایشله ییرسیز؟شما درچه وقتی كارمیكنید؟

سن نه واختدا ایشه گئدیرسن؟تودرچه وقت به كارمی روی؟(درچه ساعتی به محل كارمیروی)

هانسی شئی لردن خوشونوز گلدی؟ازچه چیزهایی(ازكدام چیزها) خوشتان آمد؟

هانسی  اؤلكه دن خوشون گلیر؟ازكدام كشور خوشت می آید؟

هانسی پالتاردان خوشون گلدی؟از كدام لباس خوشت آمد؟

هانسی پالتاردان خوشون گلیبدی؟از كدام لباس خوشت آمده بود؟

** هانسی به معنی" كدام"میباشد.

سیزهارادا یاشاییرسیز؟ شما در كجا زندگی میكنید؟

سن هارادا یاشاییرسن؟تودركجازندگی میكنی؟

سن هانسی اؤلكه ده یاشاییرسن؟تو دركدام كشورزندگی میكنی؟

** درجملات فوق بجای هارا و اؤلكه هراسم مكانی را میتوان اورد و جملات جدیدی بسازیم

من اسفاهاندا یاشاییرام: من در اصفهان زندگی میكنم.

اسفاهانین هاراسیندا؟ در كجای اصفهان؟

(اسفاهان+ین+هارا+سین+دا)

باهاریستان شه هرینده(şəhərındə) : در شهر بهارستان.

من آزربایجاندا یاشاییرام: من در آذربایجان زندگی میكنم.

** و همینطور بجای ( اسفاهان و آزربایجان و باهاریستان )اسم هر شهر و كشوری را

میتوانیم جایگذاری كنیم.باشكل جملات فوق اكثرجملات پایه در زبان تركی را میتوانیم بسازیم.

باتغییر فعل و اسم و ضمیروزمان فعل(طبق درس صرف افعال ) در جمله ها  هر جمله دیگری میتوانیم بسازیم.گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: درس 30 زبان تركی
یارپاق لار: [1]
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :