مفاخر آذربایجان *** Azərbaycan xadimləri
علی فتحی(آلتین)*آذربایجان ،مراغا، ایران ، آذری و تورکی شعرلری
تاريخ : شنبه 8 آذر 1393 | یازار : علی فتحی (آلتین)
+0 به یه ن
هدیه روزه داران
 

حكمت روزه داشتن بگذار
باز هم گفته و شنیده شود

صبرت آموزد و تسلط نفس
و ز تو شیطان تو رمیده شود

هر كه صبرش ستون ایمان بود
پشت‏شیطان از او خمیده شود

عارفان سر كشیده گوش به زنگ
كز شب غره ماه دیده شود

آفتاب ریاضتى كه ازو
میوه معرفت رسیده شود

عطش روزه مى بریم آرزو
كو به دندان جگر جویده شود

چه جلایى دهد به جوهر روح
كادمى صافى و چكیده شود

بذل افطارى سفره عدلى است
كه در آفاق گستریده شود

فقر بر چیده‏دار از خوانى
كه به پاى فقیر چیده شود

شب قدرش هزار ماه خداست
گوش كن نكته پروریده شود

از یكى میوه عمل كه درو
كشته شد سى هزار چیده شود

گر تكانى خورى در آن یك شب
نخل عمر از گنه تكیده شود

چه گذارى به راه توبه كزو
پیچ و خمها میان بریده شود

مفت مفروش كز بهاى شبى
عمرها باز پس خریده شود

روز مهلت گذشت و بر سر كوه
پرتوى مانده تا پریده شود

تا دمى مانده سر بر آر از خواب
ور نه صور خدا دمیده شود

در جهنم ندامتى است كزو
دست و لب ها همه گزیده شود

مزه تشنگى و گرسنگى
گر به كام فرو چشیده شود

به خدا تا گرسنه ا‏ی نالید
تسمه از گرده‏ها كشیده شود

                                          "شهریار"گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: استاد شهریار
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :