مفاخر آذربایجان *** Azərbaycan xadimləri
علی فتحی(آلتین)*آذربایجان ،مراغا، ایران ، آذری و تورکی شعرلری
تاريخ : شنبه 8 آذر 1393 | یازار : علی فتحی (آلتین)
+0 به یه ن
شعر زیبای "همای رحمت"

 

همای رحمت

 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

كه به ماسوا فكندی همه سایه‌ی هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم به خدا قسم خدا رابه خدا كه در دو عالم اثر از فنا نماند

چو علی گرفته باشد سر چشمه‌ی بقا رامگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا رابرو ای گدای مسكین در خانه‌ی علی زن

كه نگین پادشاهی دهد از كرم گدا رابجز از علی كه گوید به پسر كه قاتل من

چو اسیر تست اكنون به اسیر كن مدارابجز از علی كه آرد پسری ابوالعجائب

كه علم كند به عالم شهدای كربلا راچو به دوست عهد بندد ز میان پاكبازان

چو علی كه میتواند كه بسر برد وفا رانه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملك لافتی رابدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت

كه ز كوی او غباری به من آر توتیا رابه امید آن كه شاید برسد به خاك پایت

چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا راچو تویی قضای گردان به دعای مستمندان

كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را


چه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دم

كه لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را«همه شب در این امیدم كه نسیم صبحگاهی

به پیام آشنائی بنوازد و آشنا را»ز نوای مرغ یا حق بشنو كه در دل شب

غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریاراگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: استاد شهریار
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :