مفاخر آذربایجان *** Azərbaycan xadimləri
علی فتحی(آلتین)*آذربایجان ،مراغا، ایران ، آذری و تورکی شعرلری
تاريخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | یازار : علی فتحی (آلتین)
+0 به یه ن

خانواده وآشنایان درزبان تركی آذربایجانی:(با ترجمه تركی وانگلیسی) 

خانواده وآشنایان درزبان تركی آذربایجانی:

Ana\mother\madər آنا: مادر

Ata\father\pedər آتا: پدر

Qiz\daughter\doxtər قیز: دختر

Qardaş\brother\bəradər  قارداش: برادر

Nənə\grandmother\madərbozorg  نه  نه: مادربزرگ

Baba\grandfather\pedərbozorg  بابا: پدربزرگ

Xala\aunt\xaleh  خالا: خاله

Bibi\aunt\əmmeh  بیبی: عمه

Əm\uncle\əmu  عم: عمو

Day\uncle\dayi  دای: دائی

Həyat yoldaş\spouse\həmsər  حیات یولداش: همسر

Əm qızı\cousin\doxtər əmu  عم قیزی: دخترعمو

Day qızı\cousin\doxtər dayi  دای قیزی: دختردائی

Xala qızı\cousin\doxtər xaleh  خالا قیزی: دخترخاله

Bibi qızı\cousin\doxtər əmmeh  بیبی قیزی: دخترعمه

 Əm oğlı\cousin\pesər عم اوغلی: پسرعمو

Day oğlı\cousin\pesər dayi دای اوغلی: پسردائی

Xala oğlı\cousin\pesər xaleh  خالا اوغلی: پسرخاله

Bibi oğlı\cousin\pesər əmmeh  بیبی اوغلی: پسرعمه

Nişanlımı\fiance_fiancee\namzəd  نیشان لیمی: نامزد

baldız\sister in law\xahər şohər بالدیز: خواهرشوهر

Yeznə\brother in law\bəradər şohər  یئزنه: برادر شوهر

Tələbə\student\daneşamuz طه له به : دانش آموز

Qonşu\neighbor\həmsayeh  قونشو: همسایهگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: درس 6 زبان تركی
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :