مفاخر آذربایجان *** Azərbaycan xadimləri
علی فتحی(آلتین)*آذربایجان ،مراغا، ایران ، آذری و تورکی شعرلری
تاريخ : دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 | یازار : علی فتحی (آلتین)
+0 به یه ن

آیسان: شبیه به ماه،مانند ماه

آیسا:مثل ماه

آیسودا:ماه درآب

آی سئوه ر:دلباخته ماه

سئودا (سودا): عشق ومحبّت،سُودا ،عشق شدید،میل ورغبت،هوس وخواسته،آرزو

ساناز:بی همتا ،کم نظیر

ایدا: در داخل ماه

آیلار: ماه ها ، زیبا ، پاک

آیگین:دارنده و همراه ماه؛ زیباروی

آیلر: جمع ماه، ماهها؛ زیبارو

آیلا: هاله‌ی ماه، هاله

آیلان: همراه ماه، شبیه به ماه

آیلی:مهتاب، پر از ماه، دارای ماه

آیلی ناز: ناز و مهتابی

آیلی یار: یار مهتابی

سِیلا:ملحق شدن ،وصال

سِلنا:سولنا ، خدای ماه ، الهه ماه ، مجازا ماه

ابرو:خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی و غیره،نقوش و خطوط طبیعی روی سطوح

آیلین: دایرۀاطراف ماه،هاله

الین:دختری برای فامیل و قوم

سوداعشق

سولماز: آنکه تازگی وطراوتش راحفظ کند،همیشه شاداب،به دوراز پژمردگی

ماویش: دختر بچه بور یا سفید چهره ای که چشمانی به رنگ آبی روشن داشته باشد

مئلیسا:ُرَنج ،علف لیمو ،بالنگ

مارال:گوزن ماده ،زیبا

نازلی:پرنازوعشوه ،ب اادا و اطوار

کؤنول: قلب ،دل ،احساسات قلبی ،میل واشتیاق ،آرزو ،هوس

آچالیا: نام گلی است

آدیگول:آنکه نامش همچو گل است

آدینا: نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است

آرسیتا:نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی

آسانا:دختر زیبا

آلنار: انارسرخ

آیپارا: ماه نو،هلال ماه

آیتار: بشارت دهنده

آیتکمانند ماه

آی سین: مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی

آیشن:مثل ماه صاف ودوست داشتنی

آی قاش:دارای ابروانی همچون هلال ماه

آیشین:اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق

اٶزگونَش:نظیرخورشید

باخیش:نگاه

باریش:صلح،آتش بس،آشتی

تئللی:دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن

تئلمان:ظریف مثل مو

تئلناز:دختری با گیسوی ناز وقشنگ

سوسن:دراصل «شوسانّا»استگیاهیازتیرهزنبقدارایبرگهایزیباوخوشبو

تایسیز:بی همتا

سئل شن:سیل شادی

سئلناز:دسیل ناز وعشوه ،دنیایی از قشنگی

سئوگیم:بیان واژه «سئوگی»اززبان اول شخص مفرد

سئوگی:احساس علاقه ودوستی

سئوناز:نازدوست ،عشق ناز

سئویل:دوست داشتنی ،لایق ، محبوب ، شایستۀ دوست داشته شدن

سئوینج:حس شعف وشادی ،فرح

ساچلی:گیسوی بلند

سارای:ماه زرد و روشن،نام یکی ازآبادیها درجزیرۀ شاهی دریاچۀ ارومیه

سارین:ترانه

سانای:محترم ،لایق احترام

سایا:یک رنگ وبی ریا

سومَر:قوم سومریان که بنابه نظریۀ بسیاری ازدانشمندان ازاقوام ترک بوده

سَلما: برگ درشت ،برگ پهن

سونای: آخرین شب طلوع ماه،عطا شده ،تقدیمی

قیز ناز:دختر نازنین وعشوه گر

قیز باش:داردای موهای دراز

گونئی:افتابگیر،جنوب

گوندش:همزاد ،همزاده زاده شده

گونده یاز:همیشه بهار

گونَش:خورشید

گون فَر:اشعه خورشید ،پرتو آفتاب

نسترن:نسرین

مین ناز:آنکه نازوغمزه اش فراوان است،کسی که بسیارنازو آدا دارد

نورسان:همچون نور،نظیر نور

یاشام:حیات،عمر،زندگی

یاشیق:خورشید،نور آفتاب

یاشیل:سبزرنگ،تروتازه،باطراوت

یاشین:رعدوبرق،صاعقه،آذرخش

یاراش:خوشایندی،زیبایی،جذّابی

یازگول: گلی که درفصل تابستان می شکفد،گل تابستانی

یاغمور:باران،بارندگی

یالقین:سراب

یانار:مشتعل ، فروزان ، سوزان ، قابل اشتعال ، آتش فشان

آلماز:از اعلام زنان، دافع ، رد کننده

گولتای:مانند گل

گولسان:همچون گل

گولـلر: گلها

گونل:زیبا چون آفتاب

نازلار:زیبایان. زیباییها

یاشنا:آذرخش.درخشان

سئچیل:برگزیده

سئویل:دوست داشتنی

سئویم:عشق. مهر. معشوق

سئوین:عشق. محبت

سالسوْلا:نوعی گیاه نمک دوست

ساناز:کمیاب

سانای:گرامی. پاک چون ماه. مهنام. بیقرار

سایا:یک رنگ. بی ریا

سایان:مؤدب

سایدا:محترم

سایگول:زیبا چون گ

سوْگل:محبوب. دلدار

سولار:آبها

سوْلار:پاییز

شایلین:بی همتا

شلاله:آبشار

آیسو:ماه و آب؛ زیبارو، با طراوت و درخشنده

آی‌سن(آیسن): به معنی مانند ماه هستی؛ زیبارو

آنیل:معروف، نامدار، به خاطر آورده شدن

آیا تای:مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان

آی سئوه ر:دلباخته ماه

شیما:از نام های ترکی

آیداشن:شادی در ماه

آی سِئو:دوست داشتنی مانند ماه

آی سون:هدیه ماه ، معادل مَهداد در فارسی

آی سونا:زیباروی متعلق به ماه

آیمان:انسانِ ماه، زیبا چون ماه

چیچک:شکوفه ، گل

ارمغان:تحفه‌ای که از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد

نازیلا:با ناز و کرشمه، با ناز.

آیدینا:به معنی روشن و مبارک

آیلما:تاب ماه

درنا: پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز

سولینا:رسمی , مقدس , موقر , محترم ,با احترام

سویل:دوست داشته شده

ماهنی:ترانه

اچین:دنیا

ساغر:سالم

گوکوش (قوقئش): نوعی پرنده- قوی زیبا

آیدیم:آواز و آهنگ عاشقی

آیدینلی:روشن

آنلی:عاقل و فهمیده

آنیرلی:دختر فهمیده

آلایلی:دختر همچو ماه سرخ طلایی

تامیلا :دختر مهربون

سئلدا :شکوفه

ائلمیرا:(ال=ائل + میرا=مردن) : فدائی ، تقدیم به ایل، تقدیم به دنیا

پینار:چشمه ، سر چشمه ، روشنایی

ساناز(سان+آز): بی همتا ،کم نظیر

پارلا:درخشنده

آتلاز:اطلس ، حریر ، پارچه ای نرم و لطیف

ائلناز:محبوب ایل ، عشق مردم ، محبوب مردم

ائلین:هم قبیله

ائلسا:همانند ایل

ائلسانا:همانند ایل

ائل سئون:دوستدار قبیله

ائلچین:لایق قبیله. باغ. آلتی برای درو کردن. مأمور دولتی. نماینده. خاندان

ائلجان:جان و دل قبیله

ائلتان:سپیدة صبح قبیله

تومروس(تومریس): حیات بخش. جنگنده. روحیه دهنده. دلاور. قهرمان. برکت آور. نوک آهن. نام قدیمی‌ شهر تبریز. نام ملکة قدیم آذربایجان

بالقیز:شیرین چون عسل. محبوب. روشنی یا درخششی که در شب صاف در افق دیده شود

الیانا:نیکی و هدیه؛مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل

نازیلا:با ناز و کرشمه، با ناز

ائلیار:کمک کننده به ایل

سئلای:ماهای بهار

سولما:پژمرده نشو

سایمان:خان بزرگ

شایلین:بی همتا

آنیل:معروف، نامدار، به خاطر آورده شدن

شَن آی:ماه شادی بخش ،ماه خوشایند

شَنال:خوشحال ومسرور ،راضی وخوشنود ،شاد،دلخوش

شَن ناز:دختر نازوشاد

آی پارا:تیکه ماه

سنم:محبوب ، زیبگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: نام های دخترانه ترکی پرطرفدار
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :